ΑΡΧΙΚΗ
     
Υπουργείο Παιδείας: Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο PDF Εκτύπωση E-mail

Θέμα : Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 7, παρ.1 των Π.Δ. 200/98 & 201/98 (ΦΕΚ 161Α) όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 7, παρ.3 του Ν. 2817/1995 (ΦΕΚ 78Α), οι εγγραφές των μαθητών για κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται από 1 έως 21 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους.

 • 1. Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των νηπίων στο Νηπιαγωγείο ορίζονται από το άρθρο 7, παρ. 2 του Π.Δ. 200/98 (ΦΕΚ 161Α)
 • 2. Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου ορίζονται από:
  • α) Το άρθρο 7, παρ. 3 του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161Α)
  • β) Το άρθρο 27 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159Α)

  Σύμφωνα με σχετική διάταξη που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, για το σχολικό έτος 2010-2011 οι μαθητές εγγράφονται στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, χωρίς να απαιτείται ως δικαιολογητικό εγγραφής η Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου. Προκειμένου όμως, το Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. να προβεί στην καταμέτρηση των μαθητών που δεν φοίτησαν σε Νηπιαγωγεία (Δημόσια ή Ιδιωτικά), οι Προϊστάμενοι/ ες των Νηπιαγωγείων θα χορηγούν βεβαίωση φοίτησης στα νήπια που αποφοιτούν από Δημόσια ή Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία που διαθέτουν άδεια ίδρυσης από Υπ. Παιδείας και άδεια λειτουργίας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 του Π.Δ. 200/98 (Υπόδειγμα 2ο). Η καταμέτρηση των μαθητών που διαθέτουν ή όχι βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο θα γίνει από τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων. Επιπλέον, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 91109/Γ2/10-7-2008 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν στα σχολεία με ληξιαρχική πράξη γέννησης.

  Σχετικά με το Βιβλίο Μητρώου και Προόδου των μαθητών και το αλφαβητικό ευρετήριο αυτών ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 6 του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161Α).

  Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι στα έντυπα και στους Τίτλους που χορηγούνται από τα Σχολεία Π.Ε. θα αναγράφεται το νέο λογότυπο του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., όπως σας έχει κοινοποιηθεί από τις προϊστάμενες αρχές.

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

  Εσωτερική Διανομή:
  1. Γραφείο κας Υφυπουργού
  2. Γραφείο κου Γεν. Γραμματέα
  3. Γραφείο κου Ειδ. Γραμματέα ΠΕ & ΔΕ
  4. Δ/νση Σπουδών Π.Ε.
  Τμήμα Γ΄


 

ΝΕΟ.Σ.Ι.Π.Σ.Ν.Ε

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το 1ο Σταθερό Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής “0-6 Kiddy Car” προσφέρει στους μικρούς του φίλους (4 ετών & άνω) οδική αγωγή μέσα απ’ το παιχνίδι, συνδυάζοντάς τη με εκπαιδευτικό παιχνίδι στο Πάρκο της Γνώσης & της Χαράς!
συνέχεια
ΕΥΔΑΠ
0-6-logo
ErmisBus
Developing by Artisticweb.gr - Doulfis.gr